Uncategorised

Dane podstawowe:
Wrocławski Teatr Lalek
Pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław

http://www.teatrlalek.wroclaw.pl
REGON: 000278936
NIP 896-000-53-25
RIK 21/94
TELEFON 71 335 49 01
FAX 71 335 49 05
mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

DYREKCJA TEATRU

Dyrektor Naczelny
JANUSZ JASIŃSKI

Dyrektor Artystyczny
JAKUB KROFTA

 

Zespół artystyczny:


ANNA BAJER
GRZEGORZ BOROWSKI
KAMILA CHRUŚCIEL
ANETA GŁUCH-KLUCZNIK
JOLANTA GÓRALCZYK
ANNA KRAMARCZYK
AGATA KUCIŃSKA
MARTA KWIEK
PATRYCJA ŁACINA-MIARKA
ALEKSANDRA MAZOŃ
ANNA MAKOWSKA-KOWALCZYK
BARBARA PIELKA
IRMINA PRASZYŃSKA
EDYTA SKARŻYŃSKA
JÓZEF FRYMET
KRZYSZTOF GRĘBSKI
RADOSŁAW KASIUKIEWICZ
MAREK KOZIARCZYK
KONRAD KUJAWSKI
TOMASZ MAŚLĄKOWSKI
GRZEGORZ MAZOŃ
SŁAWOMIR PRZEPIÓRKA
JACEK RADOMSKI
MAREK TATKO

 

Kierownik literacka  MARIA WOJTYSZKO
Sekretarz literacka  KATARZYNA KRAJEWSKA

Koordynatorka pracy artystycznej  MARTA KUROWSKA

Inspicjentka  MAŁGORZATA MAŃKO - DROZD
Inspicjentka AGNIESZKA DROBNA

Kierowniczka działu promocji i marketingu  SYLWIA GORZAK
Specjalista ds. promocji i marketingu TOMASZ WASZKIEWICZ
Młodsza specjalistka ds. promocji i marketingu JOANNA BRYL-GÓRALSKA


Zastępca kierowniczki działu promocji i marketingu

KATARZYNA STARCZEWSKA
Specjalistka ds. organizacji widowni

ELŻBIETA HUCULAK, AGNIESZKA LATAWIEC


Impresariat

MAJA HERMANSDORFER - PSTROKOŃSKA


Obsługa widowni  JOANNA BRYL-GÓRALSKA
Kasa  HALINA STARCZEWSKA

Główna księgowa  KATARZYNA PASŁAWSKA
Księgowi  ANNA PETYNIA, ANDRZEJ RADOMSKI
Kadry i płace  EWELINA GOLAŃSKA-HUBER

Kierownik techniczny  PIOTR KEJNA
Producentka spektakli  MONIKA LUŚCIŃSKA


Główny oświetleniowiec  KRYSTIAN KOBIERSKI
Oświetleniowcy  MICHAŁ KAŁUŻNY, BARTOSZ KONDYS,
ALICJA PIETRUCKA


Główny akustyk  DAMIAN ROKITA
Akustycy  PAWEŁ DOBOSZ, ROBERT MANIAK


Szef sceny  RYSZARD OSMAN
Montażyści dekoracji  MIROSŁAW KAŹMIEROWSKI, ANDRZEJ KRÓLIKOWSKI, TOMASZ MALCZUK, KRZYSZTOF SZPONAR, MIROSŁAW ZARZYCKI

Rekwizytorzy  TOMASZ CICHOŃ, RAFAŁ KRÓLIKOWSKI
Garderobiana  WIOLETTA BOROWIECKA
Charakteryzatorka  DOROTA BUDZIŃSKA

Asystentka scenografa  BEATA TOMCZYK
Pracownia plastyczna  KRZYSZTOF STACHÓW, JOLANTA URBANIAK

Kierownik administracyjny i BHP  KRZYSZTOF NOWAK
Infromatyk TOMASZ GARNCAREK
Pracownicy administracyjno-gospodarczy
LUCYNA PIECZARKA, MARTA SIUDZIŃSKA, JOLANTA ŁUCZAK, ELŻBIETA LASKOWSKA


Konserwator  GRZEGORZ URBANIAK
Zopatrzenie  MAREK WOLSZCZAK

 

Wrocławski Teatr Lalek jest gminną instytucją kultury.
Działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U Nr 114, poz.493).
2. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U Nr 121, poz.591).
3. Porozumienia zawartego dnia 25 października 1993 roku pomiędzy Wojewodą Wrocławskim a Prezydentem Miasta Wrocławia w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonania organom Gminy Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Wrocławskiego Nr 13, poz. 100).

Mienie Teatru (środki trwałe i wyposażenie) na dzień:
Uchwałą Nr 187/95 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 marca 1995r. Wrocławski Teatr Lalek jest właścicielem nieruchomości gruntowej przy Pl. Teatralnym 4 we Wrocławiu. Księga Wieczysta nr 94358 prowadzona przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyki oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 17, k-3, AM-33, o powierzchni 3.212 m2 zabudowanej budynkiem 5 – kondygnacyjnym o kubaturze 26.900m3 wpisanym do rejestru zabytków m. Wrocławia pod nr 495/Wm na podstawie decyzji z dnia 5.10.1992r.

Podstawowym zadaniem Wrocławskiego Teatru Lalek jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej.
Do zadań Wrocławskiego Teatru Lalek należy w szczególności:
1. Organizowanie przedstawień dla dzieci, młodzieży oraz widzów dorosłych,
2. Badanie i rozwijanie nowych form artystycznych,
3. Prowadzenie działalności kinowej,
4. Tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany artystycznej,
5. Edukacji teatralnej dzieci i młodzieży.
6. Upowszechnianie sztuki teatralnej za pośrednictwem radia, telewizji, filmu i innych środków służących upowszechnianiu.
7. Stwarzanie warunków zespołowi aktorskiemu do jego rozwoju.
8. Rozwijanie społecznego uczestnictwa w kulturze.