Podstawowym zadaniem Wrocławskiego Teatru Lalek jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie spektakli teatralnych i upowszechnianie sztuki teatralnej.
Do zadań Wrocławskiego Teatru Lalek należy w szczególności:
1. Organizowanie przedstawień dla dzieci, młodzieży oraz widzów dorosłych,
2. Badanie i rozwijanie nowych form artystycznych,
3. Prowadzenie działalności kinowej,
4. Tworzenie płaszczyzn współpracy i wymiany artystycznej,
5. Edukacji teatralnej dzieci i młodzieży.
6. Upowszechnianie sztuki teatralnej za pośrednictwem radia, telewizji, filmu i innych środków służących upowszechnianiu.
7. Stwarzanie warunków zespołowi aktorskiemu do jego rozwoju.
8. Rozwijanie społecznego uczestnictwa w kulturze.