Zamawiający Wrocławski Teatr Lalek, informuje, że wszczęła postępowanie w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy poniżej progów, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  pod nazwą  „Usługa ochrony osób i mienia Wrocławskiego Teatru Lalek we Wrocławiu w okresie od dnia 01.03.2022 r. do dnia 29.02.2024”

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Aby złożyć ofertę i poznać zasady działania Platformy proszę zajrzeć do linków:

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html