Zamawiający Wrocławski Teatr Lalek, informuje, że wszczęła postępowanie w celu zawarcia umowy o zamówienie publiczne w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy poniżej progów, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129)  pod nazwą  „Zakup, dostawa i montaż sprzętu nagłaśniającego oraz oświetleniowego stanowiącego doposażenie Wrocławskiego Teatru Lalek. Zamówienie podzielone na części.

https://prudenspdp.logintrade.net/zapytania_email,84123,a77423116453ac3fce62a481761dcbc3.html


Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy elektronicznej:

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html


Aby złożyć ofertę i poznać zasady działania Platformy proszę zajrzeć do linków:

https://prudenspdp.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html