Deklaracja dostępności strona Wrocławskiego Teatru lalek

Wrocławski Teatr Lalek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strona Wrocławskiego Teatru lalek.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak napisów w nagrania-audio video,
 • nie wszystkie treści nietekstowe mają alternatywę w postaci tekstu

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Koordynator d/s dostępności: Marta Kurowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 335 49 09

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Wrocławskiego Teatru Lalek
 • Adres: Wrocławski Teatr Lalek
  Plac Teatralny 4, 50-051 Wrocław
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 335 49 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Osoby z niepełnosprawnością ruchową

PRZED BUDYNKIEM
Przed wejściem do Wrocławskiego Teatru Lalek znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Terenowa pochylnia ma szerokość 103 cm i po obu stronach poręcze.
Teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych, ale przy Miejskim Zakładzie Kąpielowym i Wrocławskim Centrum SPA ul. Teatralnej 10/12 znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W BUDYNKU

NISKI PARTER (poziom -1) znajduje się Sala warsztatowa do której prowadzą schody i nie ma możliwości zjechania na wózku inwalidzkim.

GŁÓWNE WEJŚCIE DO TEATRU
Drzwi główne mają szerokość 210 cm Po lewej stronie od wejścia znajduje się KASA BILETOWA. Okienko kasy znajduje się na wysokości 125 cm i jest to wysokość zbyt duża dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dlatego zakup biletu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy za pośrednictwem biletera, kasjerki bądź pracownika Biura Obsługi Widza (tel. 71/3354911/12/49).

PARTER (poziom 0)
Po obu stronach głównych drzwi wejściowych znajdują się dwa dźwigi osobowe dla osób niepełnosprawnych.
SZATNIA – znajduje się na odpowiedniej wysokości i jest w pełni dostępna.
SCENA KAMERALNA – widownia jest mobilna i istnieje możliwość wyznaczenia miejsc dla poruszających się na wózkach inwalidzkich.
TOALETA dla niepełnosprawnych jest w pełni wyposażona i przestronna.

I PIĘTRO
SCENA DUŻA (poziom +1)
Wjazd zapewniony dźwigiem dla niepełnosprawnych. Na widowni od rzędu 1 do 7 istnieje możliwość wyznaczenia miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
RESTAURACJA TEATRALNA
Lada baru znajduje się na wysokości 90 cm, stoliki o różnej wysokości i zapewniona jest obsługa kelnerska.

II PIĘTRO (poziom +2)
SCENA NA PIETRZE
Wjazd zapewniony dźwigiem dla niepełnosprawnych. Widownia jest mobilna i istnieje możliwość wyznaczenia miejsc dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się po obiekcie.

Osoby z dysfunkcją wzroku

Do teatru oraz na przedstawienie można wejść z psem asystującym.
Dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wzroku dostosowane są wybrane moduły w integracyjnych warsztatach o sztuce.

Osoby z dysfunkcją słuchu

Wrocławski Teatr Lalek nie dysponuje sprzętem do realizacji wydarzeń dla osób z dysfunkcją słuchu.
Dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnością słuchu dostosowane są wybrane moduły w integracyjnych warsztatach o sztuce.

Oświetlenie i systemy alarmowe:
Oświetlenie naturalne i sztuczne w przestrzeniach komunikacyjnych teatru jest bardzo dobre. System alarmowy ma wyłącznie formę dźwiękowa bez sygnałów wizualnych, w związku z czym sygnał nie będzie ostrzegał osób niesłyszących.