Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl

Wrocławski Teatr Lalek zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławskiego Teatru Lalek.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-09-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-09-30.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Część grafik nie posiada tekstów alternatywnych.
 • Część materiałów wideo nie posiada audiodeskrypcji i alternatywy tekstowej.
 • Błędy w strukturze nagłówków.
 • Część elementów interaktywnych strony nie jest możliwa do obsłużenia przy pomocy samej klawiatury lub obsługa tych elementów jest utrudniona.
 • Część przycisków odtwarzaczy audio i wideo nie posiada dostępnej dla czytników ekranu nazwy.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Strona oraz część zawartych na niej materiałów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej - obecnie strona jest w trakcie przebudowy.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-18.

Skróty klawiaturowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Kurowska, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 335 49 09 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wrocławski Teatr Lalek

pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Budynek Wrocławskiego Teatru Lalek jest umiejscowiony na brukowanym placu. To dwukondygnacyjna, neobarokowa budowla w kolorze piaskowca. Przed wejściem znajduje się fontanna, zajmująca znaczną część placu, a wokół niego liczne słupki, ograniczające parkowanie.
  Wejście główne do budynku Wrocławskiego Teatru Lalek znajduje się na jego północnej fasadzie, od strony pl. Teatralnego. Na portyk prowadzi pięć schodów od frontu lub pięć schodów po prawej stronie. Przy schodach po prawej stronie znajduje się poręcz. Po lewej stronie portyku znajduje się pochylnia o szerokości 105 cm. Pochylnia jest wyposażona w poręcze po obu jej stronach.
  Na środku ściany wieńczącej portyk znajdują się masywne drzwi wejściowe, kontrastowe względem koloru fasady. Drzwi mają szerokość 210 cm i otwierają się na zewnątrz. Drzwi należy otworzyć samodzielnie - na wysokości 130 cm znajduje się wygodna i ergonomiczna klamka. Ich otwarcie wymaga użycia znacznej siły, można je jednak łatwo utrzymać w tej pozycji. Przestrzeń manewrowa przed drzwiami ma wymiary ok. 350 x 510 cm.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 8%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 350 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 210 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Po przekroczeniu głównych drzwi wejściowych znajduje się prostokątny hall kasowy. Po lewej i prawej stronie od wejście są umiejscowione dźwigi osobowe, dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz dla wózków niemowlęcych. Można z nich skorzystać w asyście pracownika obsługi widowni.
  Po lewej stronie hallu znajduje się kasa biletowa. Okienko kasy znajduje się na wysokości 125 cm. Dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość zakupu biletów za pośrednictwem pracowników obsługi widowni.
  Na wprost wejścia głównego znajdują się przeszklone drzwi, które pozostają otwarte podczas wszystkich wydarzeń teatralnych. Za drzwiami jest 7 schodów, prowadzących na wysoki parter, na którym znajduje się szatnia, toaleta dla osób z niepełnosprawnością oraz Sala kolumnowa i Scena kameralna. Podczas wszystkich wydarzeń u szczytu schodów czekają pracownicy obsługi widowni, którzy udzielają wszelkich niezbędnych informacji. Na wysoki parter można się dostać również windą, znajdującą się po lewej stronie od wejścia głównego.
  Wszystkie pomieszczenia teatralne otwarte dla odwiedzających są oznakowane tabliczkami w alfabecie Braille'a oraz w kontrastowym czarnodruku. Ponadto budynek Wrocławskiego Teatru Lalek jest wyposażony w trzy znaczniki informacji głosowej ToTuPoint: nad wejściem głównym (obejmuje wejście i hall kasowy), nad wejściem do Sali kolumnowej (obejmuje przestrzeń wysokiego parteru) oraz nad wejściem na Dużą scenę (obejmuje foyer Dużej sceny wraz z kawiarnią i kącikiem zabaw oraz układ miejsc na widowni).
 • W pomieszczeniu zamontowany jest system dźwiękowy ToTuPoint
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 4 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Z parteru na Dużą scenę prowadzi ciąg 34 stopni, wyposażonych w poręcze po obu stonach. Pierwszy etap to 19 stopni w dwóch równoległych ciągach komunikacyjnych. Po 19 stopniach znajduje się niewielkie półpiętro, a na nim toalety (damska po lewej stronie od wejścia i męska po porawej stronie). Kolejne 15 stopni to pojedynczy ciąg komunikacyjny, prowadzący w przeciwległym kierunku w stosunku do początkowych schodów. Po jego pokonani widzowie znajduja się w foyer Dużej sceny. Do foyer można dostąc się również windą w asyście pracownika obsługi widowni. Z foyer kolejne 5 stopni prowadzi do podwyższonych, tylnych rzędów widowni Dużej sceny. Osobom poruszającym się na wózkach proponujemy skorzystanie z bocznego wejścia na widownię, znajdującego sięna poziomie foyer.
 • Ciąg schodów składa się z 34 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Winda

 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie
 • Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • Po lewej i prawej stronie od wejścia głównego znajdują się dźwigi osobowe, dostępne dla osób poruszających się na wózkach oraz dla wózków niemowlęcych. Z wind można korzystać w asyście pracownika obsługi widowni.
 • Kabina windy ma głębokość 110 centymetrów i szerokość 140 centymetrów.
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille'a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Najniższe przyciski sterujące znajdują się na wysokości 110 centymetrów.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Około 60% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na wysokim parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście do toalety (oraz windy i innych pomieszczeń w tej przestrzeni) znajduje się za grafitową kotarą, po lewej stronie. Jest oznakowane piktogramem oraz tabliczką w alfabecie Braille'a i w kontrastowym czarnodruku.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Przestrzeń manewrowa wynosi 160 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa przed ustępem wynosi 60 centymetrów.
 • Przestrzeń po lewej wynosi 160 centymetrów.
 • Przestrzeń manewrowa po prawej stronie ustępu wynosi centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Informacja o naszej działalności w tekście łatwym do czytania (ETR): https://www.teatrlalek.wroclaw.pl/pdfs/Informacja_o_zakresie_dzialalnosci_ETR.pdf
 • Informacja o naszej działalności w języku migowym (PJM): https://www.youtube.com/watch?v=Chi17tDvcGE&feature=youtu.be
 • Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności..