Pisma w formie dokumentu elektronicznego można przekazywać do Wrocławskiego Teatru Lalek poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP), utworzoną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP).

Adres skrzynki: /WTL/SkrytkaESP
Link do usługi na platformie ePUAP:  Pismo ogólne do podmiotu publicznego
lub ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Do złożenia pisma tą drogą konieczne jest posiadanie konta użytkownika ePUAP (konto bezpłatne; szczegóły na stronie epuap.gov.pl).
Możliwe jest dodanie załączników — dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych w postaci następujących typów plików: pdf, doc, docx, odt, ods, xls, xlsx, rtf, txt, jpg. Można je kompresować do formatu zip.

Rozmiar doręczanego dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może być większy niż 5 Mb.
Poświadczenie przedłożenia pisma jest tworzone automatycznie i udostępniane nadawcy.

Informacja o złożeniu formularza w ePUAP zostanie automatycznie przekazana do Wrocławskiego Teatru Lalek drogą elektroniczną.

Podstawa prawna:
    • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 180)
    • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r o informatyzacji działalnosci podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 700)