Działalność Wrocławskiego Teatru Lalek finansowana jest ze środków Gminy Wrocław w postaci dotacji oraz ze środków własnych.

 

Budżet Teatru i jego przychody

Lata 2013-2016

Wyszczególnienie

2013

2014

2015

2016

Dotacje podmiotowa organizatora

4 649 760,00

4 778 905,00

4 881 960,00

4 871 500,00

Przychody ze sprzedaży biletów w siedzibie

770 527,77

720 565,72

702 695,69

796 021,21

Przychody ze sprzedaży biletów poza siedzibą

137 599,99

160 645,79

217 360,00

168 318,52

Dofinansowania

213 809,51

186 144,89

172 473,58

336 927,04

Nagrody

14 000,00

118 122,71

49 000,00

33 500,00

Darowizny

42 055,81

-

-

11 518,01

Pozostałe przychody

558 735,77

480 789,51

519 028,16

417 163,98

Razem

6 386 488,85

6 445 173,62

6 542 517,43

6 634 948,76

 

Lata 2017-2020


Wyszczególnienie

2017

2018

2019

2020


Dotacja podmiotowa organizatora
Dotacja remontowa organizatora


4 953 900,00
27 741,15


5 511 612,00 60 000,00


5 882 192,00 85 547,00


6 149 138,00 9 225,00


Przychody ze sprzedaży biletów
w siedzibie

740 532,06

881 971,84

905 029,95

299 665,96


Przychody ze sprzedaży biletów
poza siedzibą

347 319,89

171 747,80

233 151,85

11 065,04


Dofinansowania

133 750,00

42 429,12

40 000,00

632 052,74


Nagrody

136 000,00

5 000,00

0,00

0,00


Pozostałe przychody

310 640,94

302 135,48

354 931,18

168 435,83

Razem

6 649 884,04

6 974 896,24

7 500 851,98

7 269 582,57

 
W roku 2020 i 2021 w związku z pandemią COVID-19 Teatr był zamknięty w następujących okresach:
- od 12 marca 2020 do 5 czerwca 2020
- od 7 listopada 2020 do 11 lutego 2021
- od 20 marca 2021 do  20 maja 2021

W pozostałych okresach Teatr obowiązywały ograniczenia i limity zajętości miejsc na widowni:
- od 6 czerwca 2020 do 9 października 2020 - 50% miejsc
- od 6 listopada 2020 do 31 grudnia 2020 - 25% miejsc
- od 12 lutego 2021 do 19 marca 2021 - 50 % miejsc
- od 21 maja 2021 - 50 % miejsc