Podstawowym celem Teatru   jest   tworzenie spektakli i upowszechnianie   dorobku polskiej i światowej kultury teatralnej  oraz  dyscyplin  artystycznych tworzących teatr:
sztuki aktorskiej, reżyserii, scenografii i choreografii, zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa  oraz  reprezentowanie kultury polskiej w kraju i zagranicą.

Zakres działania Teatru obejmuje:
1) realizowanie spektakli    teatralnych    i upowszechnianie    sztuki teatralnej oraz    interdyscyplinarnych przedsięwzięć artystycznych w tym wystawianie przedstawień teatru lalkowego,
2) prowadzenie działalności edukacyjnej z dziedziny teatru,
3) promocję i upowszechnienie sztuki i kultury teatralnej,
4) organizowanie przeglądów i festiwali,
5) prowadzanie własnej działalności impresaryjnej lub za pośrednictwem wyspecjalizowanych agencji,
6) prowadzenie działalności wydawniczej i wystawienniczej